System solarny – architektura

Sama obecność systemu wykorzystującego promieniowanie słoneczne, czy rozwiązanie wielu szczegółowych problemów technologicznych, nie stanowi gwarancji dobrej architektury. Ważne jest, by projektanci odkrywali i wykorzystywali wszystkie możliwości drzemiące w tych technologiach, by nadawali im wartość. Architekt powinien umieć transponować zagadnienia technologiczne, konstrukcyjne, użytkowe, społeczne czy nawet ekonomiczne na język wartości (nadawanie wartości nowym tworzonym formom).

Architekci, mając dodatkowy czynnik wzbogacający treść, starają się szukać harmonii między treścią a formą, co jest głównym obiektywnym miernikiem, kryterium artystycznym dzieła architektonicznego.

Prace naukowe i doświadczalne nad sposobami wykorzystania energii słonecznej ciągle trwają, w związku z tym nie można uznać, że rozwój tych technologii już się zakończył. Wprost przeciwnie, będzie ciągle następował i stale się zmieniał, lecz wiele z tych technik przeszło już dawno fazę eksperymentów i można je stosować z powodzeniem również w Polsce.

Najbliższą przyszłością systemów biernych będzie z pewnością powszechne używanie związków chemicznych ulegających przemianom fazowym. W systemach czynnych będzie następowało dalsze doskonalenie kolektorów i wiązanie systemów z udoskonalonymi pompami cieplnymi. Także coraz powszechniej będą stosowane układy produkujące prąd elektryczny w systematycznie taniejących bateriach fotoelektrycznych, co nawet może doprowadzić do zaniechania innych systemów.

W polskich warunkach ekonomiczno-technicznych i klimatycznych, jak najpowszechniej powinny być stosowane proste systemy czynne przygotowania ciepłej wody użytkowej od kwietnia do września i systemy bierne, ze względu na ich taniość, łatwość realizacji, niekłopotliwość w eksploatacji, a także zbieżność z obecną tradycją budowania domów jednorodzinnych.

W przyszłości, opierając się na potrzebach mieszkańców zurbanizowanych „pustyń” i wykorzystując niekonwencjonalne źródła energii, może uda się stworzyć nowe, ciekawsze koncepcje budowania, bliższe człowiekowi i naturze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *