Powłoki na aluminium

Przewiduje się malowanie nowych drzwi aluminiowych. Proszę wymienić niezbędne czynności.
Czynności niezbędne przy malowaniu są następujące:
1)    oczyszczenie podłoża rozcieńczalnikiem nitro, dokładne oszlifowanie włókniną ścierną;
2)    pomalowanie podkładowe lakierem epoksydowym;
3)    powtórne pomalowanie podkładowe lakierem poliuretanowym;
4)    pomalowanie nawierzchniowe lakierem poliuretanowym.
Z uwagi na wymaganą zwiększoną odporność na zadrapanie przewidziano tu na podkładzie z lakierów epoksydowych powłokę z żywic poliuretanowych. Oczywiście, jest też możliwe zastosowanie powłok alkidowych lub polimerowych, natomiast powłoki nawierzchniowej kryjącej nie powinno się wykonywać z lakierów epoksydowych, wykazujących na powietrzu tendencję do kredowania.

Jakie materiały powinno się stosować do wykonywania bezbarwnej powłoki lakierniczej na aluminium oksydowanym anodowo?… Czytaj dalej ......

Malowanie nowej okładziny drewnianej

Proszę wymiernie czynności składające się na malowanie nowej okładziny drewnianej w pomieszczeniu wewnętrznym, wykonanej z drewna sosnowego. Pożądana jest barwa średnio ciemna.

Proszę wymienić prace malarskie przed montażem i po nim. Przed montażem:
1)    zagruntowanie lakierem bezbarwnym bez środków grzybo- i owadobójczych ze wszystkich stron;
2)    pomalowanie lakierem do drewna w pożądanym kolorze, bez środków grzybo- i owadobójczych, ze wszystkich stron.

Po montażu:
1)    pomalowanie lakierem do drewna w pożądanym kolorze, bez środków grzybo- i owadobójczych;

2)    pomalowanie nawierzchniowe matowym lakierem bezbarwnym.

Belka w starej więźbie dachowej została zaatakowana przez kołatka. Proszę zaproponować zabiegi zabezpieczające Belkę zaatakowaną przez kołatka trzeba … Czytaj dalej ......

Powłoki na elementach drewnianych wewnętrznych o dużej tolerancji wymiarowej

W nowo zbudowanym zajeździe sufit w pokoju gościnnym będzie wykładany boazerią z sosny oregońskiej na pióro i wpust. Jakie będzie konieczne zabezpieczenie drewna?
Atakowanie drewna przez grzyb jest możliwe przy wilgotności drewna powyżej 20%. Takiego stopnia wilgotności w tym przypadku nie będzie. Nie należy się spodziewać również ataku owadów. Można zatem zrezygnować z chemicznych środków zabezpieczających. Wystarczającą powłokę ochronną, ułatwiającą utrzymanie w czystości i zabezpieczającą przed uszkodzeniem, można uzyskać przez dwukrotne malowanie matowym bezbarwnym lakierem alkidowym.

Jakie lakiery do drewna zaleca się do wewnętrznych wykładzin drewnianych?
Najpiękniejszy efekt ukazujący strukturę drewna można uzyskać, stosując bejce chemiczne. Jeżeli jest konieczne lakierowanie … Czytaj dalej ......

Okna z drewna sosnowego

Nowe okna z drewna sosnowego mają być malowane farbą kryjącą. Proszę wymienić czynności dla robót malarskich oraz wyszczególnić, które powinno się wykonać przed, a które po wbudowaniu i oszkleniu okien.
Czynności te są następujące:
a)    przed wbudowaniem i oszkleniem:
–    pomalowanie podkładowe środkiem przeznaczonym do zabezpieczania drewna,
–    pomalowanie farbą zapewniającą nałożenie powłoki grubowarstwowej;
b)    po wbudowaniu i oszkleniu:
–    drugie pomalowanie farbą zapewniającą nałożenie powłoki grubowarstwowej,
–    pomalowanie nawierzchniowe farbą tworzącą powlokę grubowarstwową.

Proszę wymienić czynności przy malowaniu na biało nowych okien z drewna sosnowego. Proszę podać, które prace mają być wykonane przed wbudowaniem i oszkleniem okien, a które … Czytaj dalej ......