Powłoki ognioochronne

Co oznacza wartość wskaźnika U/A?
Wskaźnik U/A oznacza stosunek obwodu elementu stalowego (w m) do powierzchni przekroju tego elementu (w m2).

Jaki jest związek wskaźnika U/A z zagrożeniem pożarowym?
Wskaźnik U/A oznacza stosunek wielkości powierzchni elementu stalowego, wystawionej na działanie ognia, do masy tego elementu. Oznacza to, że wskaźnik U/A charakteryzuje odporność elementu budowli na działanie ognia.

Zabezpieczona konstrukcja stalowa wykazuje stopień skorodowania Ri 2. Mają być wymieniane niektóre elementy stalowe i te elementy nie zostały jeszcze powleczone. Na konstrukcję nośną ma być nałożona powłoka ogniochronna. Proszę wymienić czynności składające się na jej wykonanie
Czynności te są następujące:

1) oczyszczenie konstrukcji stalowej przez ścieranie żużlem wielkopiecowym z dodatkiem opiłków stalowych;

2) wykonanie powłoki gruntującej zgodnie z wytycznymi producentów środków ochrony przeciwpożarowej;

3) nałożenie powłoki izolującej, przy czym grubość warstwy farby należy określić zgodnie z wytycznymi producenta środków ochrony przeciwpożarowej;

4) pomalowanie nawierzchniowe lakierem ochronnym, z uwzględnieniem wymaganej grubości warstwy zgodnie z wytycznymi producenta środków ochrony przeciwpożarowej. Wymagana grubość warstwy zależy od wartości wskaźnika

U/A dla określonego elementu stalowego. Jeśli warstwy izolującej, wymaganej grubości, nie można wykonać w jednym cyklu technologicznym, trzeba nałożyć dodatkową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *