Możliwe rozwiązania konstrukcji połaci dachowych

Wszystkie materiały termoizolacyjne stosowane w formie płyt muszą mieć grubość większą niż 10 cm, z wyjątkiem mało wykorzystywanych w praktyce płyt z pianki poliuretanowej. Materiały luźne stosowane w postaci zasypki muszą mieć grubość ponad 20 cm. Zatem w przypadku dachów z krokwiami o małej wysokości zachodzi potrzeba ułożenia ocieplenia nie tylko między krokwiami, ale również pod nimi. Zgodnie z zasadami fizyki budowli najwłaściwszym rozwiązaniem jest ocieplenie na krokwiach dachowych (termoizolacja od strony zewnętrznej przegrody). Jednakże ze względów wykonawczych grubość płyt termoizolacyjnych w tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 10 cm z powodu zbyt długich gwoździ, potrzebnych do mocowania ocieplenia do krokwi. Obliczone minimalne grubości termoizolacji zmuszają projektantów i wykonawców do docieplenia stropodachu z termoizolacją na krokwiach, poprzez dodatkowe jej ułożenie między krokwiami.
Ocieplanie stropodachu nad i pod krokwiami często wykonywane jest z różnych materiałów. Nad krokwiami stosuje się płyty twarde ze styropianu, a między krokwiami płyty miękkie lub maty i filce z wełny mineralnej. Ze względu na małą przepuszczalność pary wodnej przez zewnętrzne płyty ze styropianu, w porównaniu z płytami z wełny mineralnej ułożonymi między krokwiami, wystąpi kondensacja pary wodnej na górnej powierzchni płyt z wełny mineralnej. Dlatego też dla rozwiązań wielomateriałowych stosuje się od wewnątrz stropodachu, nad podsufitką, paroizolację.
W stropodachach ze szczeliną wentylowaną pod pokryciem dachowym o właściwej geometrii stosowanie ocieplenia z warstw materiałów o malejącym oporze dyfuzyjnym lub o rosnącej paroprzepuszczalności w kierunku na zewnątrz stropodachu daje możliwość budowania przegrody bez paroizolacji z wyjątkiem pomieszczeń mokrych. Ze względu na dużą grubość materiałów luźnych (zasypowych), przekraczającą 20 cm, można stosować je wyłącznie jako uzupełnienie ocieplenia wykonanego z płyt termoizolacyjnych z wykorzystaniem zasady malejącego oporu dyfuzyjnego warstw w kierunku na zewnątrz przegrody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *