System solarny – architektura

Sama obecność systemu wykorzystującego promieniowanie słoneczne, czy rozwiązanie wielu szczegółowych problemów technologicznych, nie stanowi gwarancji dobrej architektury. Ważne jest, by projektanci odkrywali i wykorzystywali wszystkie możliwości drzemiące w tych technologiach, by nadawali im wartość. Architekt powinien umieć transponować zagadnienia technologiczne, konstrukcyjne, użytkowe, społeczne czy nawet ekonomiczne na język wartości (nadawanie wartości nowym tworzonym formom).

Architekci, mając dodatkowy czynnik wzbogacający treść, starają się szukać harmonii między treścią a formą, co jest głównym obiektywnym miernikiem, kryterium artystycznym dzieła architektonicznego.

Prace naukowe i doświadczalne nad sposobami wykorzystania energii słonecznej ciągle trwają, w związku z tym nie można uznać, że rozwój tych technologii już … Czytaj dalej ......

Formy architektoniczne „domów solarnych”

tmp30cf-1Przykłady trzech nurtów architektury solarnej: 1) polarny formalizm” 2) „tradycjonalizm” 3) ,,nurt umiarkowany ”

W systemach biernych mamy do czynienia z różnymi odbiorami znaków, które są tradycyjnymi elementami mającymi nowe znaczenie. Inaczej jest w systemach czynnych, gdzie kolektory słoneczne odbierane są od razu jako coś odmiennego, co jest treścią informującą być może o słonecznym sposobie ogrzewania. Elementy systemów biernych nie pełnią roli w pełni informacyjnej dla laika, zaś w systemach czynnych jest przeciwnie. Treść niesiona przez elementy systemów biernych jest nie w pełni odbierana, ale pomimo tego forma domów wykorzystujących te systemy jest w większości przypadków odczytywana jako forma „domów … Czytaj dalej ......

Ocena efektywności czynnych systemów słonecznych

Systemy czynne, jako typowo „instalatorskie”, wymuszają przede wszystkim zmiany w ukształtowaniu południowej połaci dachu, dostosowując go do zespołu kolektorów, chociaż, nie jest konieczne, żeby były one związane z budynkiem. Odmiennie systemy bierne, które tak przekształcają cały budynek, aby elementy architektury brały czynny udział w wytwarzaniu energii cieplnej z promieniowania słonecznego i zachowywały ją jak najdłużej.
Mamy nowe technologie, ale czy mamy już nową, wartościową architekturę „solarnych” domów jednorodzinnych?
Problemy cieplne od strony technicznej rozwiązuje się coraz doskonalej, lecz integracja nowych technologii z językiem formalnym i estetyką architektury postępuje wolniej i wymaga doświadczeń, prób i błędów.
Podobna sytuacja w architekturze miała … Czytaj dalej ......

Ocena efektywności biernych systemów słonecznych

Coraz powszechniej są realizowane domy wykorzystujące promieniowanie słoneczne do celów grzewczych. Jeżeli formy tych domów nie są jedynie adaptacją tradycyjnych rozwiązań do nowych systemów, a nowymi formami od początku projektowanymi z myślą o wykorzystaniu promieniowania słonecznego, to można je nazwać domami „solarnymi”.
Wartość ,,domu solarnego” oceniamy w dwu kategoriach. Jedna to łatwe do oceny zagadnienia sprawności techniczno-funkcjonalnej, druga dotyczy trudnych i kontrowersyjnych zagadnień estetyczno-formalnych.
Do oceny technicznej służy wiele metod korelacyjnych (przybliżonych)
i symulacyjnych (komputerowej symulacji warunków cieplnych i słonecznych).
Należy stwierdzić, że każdy z budynków jest odrębnym przykładem, jeśli chodzi o zagadnienia energetyczne.
Jest generalną zasadą, aby właściwie zaprojektowany … Czytaj dalej ......