Metoda kontraktor – betonowanie grawitacyjne przez rurę wlewową

Jest to najbardziej rozpowszechniona metoda betonowania podwodnego. Stosuje się w niej długą rurę wlewową, doprowadzoną do dna wykopu. Dolna część rury powinna być zawsze zagłębiona w mieszance betonowej. Rura ma średnicę 25-35 cm i w górnej części lej do wlewania mieszanki. Zadaniem rury wlewowej jest zapobieganie rozpłukaniu, segregacji i zanieczyszczeniu mieszanki betonowej w czasie doprowadzania jej do dna wykopu oraz zapewnienie ciągłości dopływu świeżej mieszanki do wnętrza już ułożonej w wykopie.
Istotą tej metody betonowania jest zapewnienie ruchu mieszanki betonowej w rurze wlewowej z właściwą prędkością, w warunkach naczyń połączonych, gdy naciskowi słupa mieszanki w rurze o wysokości H+t+h (H … Czytaj dalej ......

Betonowanie w wodzie – pojemnikiem

Gdy głębokość wody przekracza 80 cm, wtedy można układać w niej mieszankę betonową pojemnikiem z otwieranym dnem.

tmpf84a-2

Schemat betonowania pojemnikiem: a — opuszczanie w wodzie pojemnika z mieszanką betonową (dno pojemnika zamknięte), b — rozładunek mieszanki (dno pojemnika otwarte); 1 — pojemnik, 2 — dno pojemnika,
3    — niezwiązana mieszanka betonowa ułożona na dnie wykopu w grodzy, 4 — kierunki ruchu mieszanki wylewającej się z pojemnika, 5 — grodza

Ta metoda umożliwia betonowanie pod wodą na praktycznie nieograniczonej głębokości. Na przykład stosowano ją z powodzeniem do budowy fundamentów filarów mostu San Francisco-Oakland (Kalifornia, St. Zj. A.P) w wodzie na głębokości … Czytaj dalej ......

Piec kaflowy – porady

Przy samodzielnym budowaniu pieca kaflowego spotkamy się z różnymi stopniami trudności. Możemy wszystko zrobić sami. od projektu aż do postawienia go w stanie gotowym, lub radzić się mistrza zduńskiego. Przy jego pomocy takie prace jak projektowanie, planowanie kształtu zewnętrznego lub sporządzanie wykazu części itp. okażą się znacznie łatwiejsze. Prócz tego udzieli on nam z pewnością również później pomocy, gdy się o to do niego zwrócimy. Jednak zanim przystąpimy do dzieła, po uprzednim podjęciu decyzji o samodzielnym postawieniu pieca, powinniśmy sprawdzić czy zanadto się nie zagalopowaliśmy. Postawienie pieca kaflowego nie jest z pewnością żadną tajemniczą sztuką. Każdy zręczny majsterkowicz-hobbista jest w … Czytaj dalej ......

Powłoki na aluminium

Przewiduje się malowanie nowych drzwi aluminiowych. Proszę wymienić niezbędne czynności.
Czynności niezbędne przy malowaniu są następujące:
1)    oczyszczenie podłoża rozcieńczalnikiem nitro, dokładne oszlifowanie włókniną ścierną;
2)    pomalowanie podkładowe lakierem epoksydowym;
3)    powtórne pomalowanie podkładowe lakierem poliuretanowym;
4)    pomalowanie nawierzchniowe lakierem poliuretanowym.
Z uwagi na wymaganą zwiększoną odporność na zadrapanie przewidziano tu na podkładzie z lakierów epoksydowych powłokę z żywic poliuretanowych. Oczywiście, jest też możliwe zastosowanie powłok alkidowych lub polimerowych, natomiast powłoki nawierzchniowej kryjącej nie powinno się wykonywać z lakierów epoksydowych, wykazujących na powietrzu tendencję do kredowania.

Jakie materiały powinno się stosować do wykonywania bezbarwnej powłoki lakierniczej na aluminium oksydowanym anodowo?… Czytaj dalej ......