Betonowanie w wodzie – pojemnikiem

Gdy głębokość wody przekracza 80 cm, wtedy można układać w niej mieszankę betonową pojemnikiem z otwieranym dnem.

tmpf84a-2

Schemat betonowania pojemnikiem: a — opuszczanie w wodzie pojemnika z mieszanką betonową (dno pojemnika zamknięte), b — rozładunek mieszanki (dno pojemnika otwarte); 1 — pojemnik, 2 — dno pojemnika,
3    — niezwiązana mieszanka betonowa ułożona na dnie wykopu w grodzy, 4 — kierunki ruchu mieszanki wylewającej się z pojemnika, 5 — grodza

Ta metoda umożliwia betonowanie pod wodą na praktycznie nieograniczonej głębokości. Na przykład stosowano ją z powodzeniem do budowy fundamentów filarów mostu San Francisco-Oakland (Kalifornia, St. Zj. A.P) w wodzie na głębokości przekraczającej 70 m.

Przykładowy schemat użycia pojemnika do betonowania w bardzo głębokiej wodzie pokazano na rysunku.

tmpf84a-3Schemat betonowania pojemnikiem w bardzo głębokiej wodzie:
1 — pojemnik mieszanki betonowej (pokazany obok w powiększeniu) 2 — lina prowadząca pojemnik, 3 — zawór wyrównujący ciśnienie w pojemniku z ciśnieniem otaczającej go wody, 4 — zaczep sterowania zaworem, 5 — zderzak otwierający pojemnik, 6 — poziom zwierciadła wody, 7 — dno akwenu, 8 — konstrukcja betonowana pod wodą, 9 — jednostka pływająca obsługująca betonowanie

Do betonowania pojemnikiem stosuje się mieszankę z kruszywem o wymiarach do 200 mm.

Betonowanie pojemnikiem jest przede wszystkim stosowane do wykonania pod wodą dużych masywów, zajmujących znaczne powierzchnie dna. Raczej rzadko jest wykorzystywane do wypełniania mieszanką betonową skrzyń i studni fundamentowych. Nie nadaje się do formowania pali wielkośrednicowych i do betonowania w zawiesinie iłowej.

Pojemnik stosowany do układania mieszanki betonowej pod wodą powinien był całkowicie szczelny i zatrzymywać znajdującą się w nim porcję mieszanki do osiągnięcia dna lub betonu ułożonego już wcześniej, bez kontaktu podawanej porcji z wodą. Pojemnik powinien być szczelny niezależnie od stopnia wypełnienia go mieszanką betonową.

Schemat działania pojemnika pokazano na rysunku.

tmpf84a-4

Schemat działania pojemnika do układania mieszanki betonowej pod wodą:
a — pojemnik z zamkniętym dnem, b — pojemnik w czasie otwierania dna (pedał zamka opiera się na gruncie lub na ułożonej już mieszance, dźwignia zsuwa się z zaczepu, pojemnik jest nadal opuszczany), c — pojemnik po otwarciu dna (mieszanka wypływa z pojemnika); 1 — lina dźwignicy przemieszczającej pojemnik, 2 — dno pojemnika mieszanki betonowej, 3 — dźwignia zamka, 4 — pedał dźwigni otwierającej dno, 5 — zaczep dźwigni zamka, 6 — oś obrotu dna, 7 — element, na którym opiera się pojemnik w czasie załadunku mieszanki, 8 — kierunek ruchu mieszanki wypływającej z pojemnika, 9 — kierunek nacisku na pedał 4

Otwarcie dna pojemnika i wylanie się z niego mieszanki następuje po oparciu dźwigni zamka na dnie akwenu, pod ciężarem opuszczanego pojemnika załadowanego mieszanką. Gdy na dnie akwenu jest już niezwiązany beton, wtedy opuszczany pojemnik zagłębia się w niego, do wystąpienia pod dźwignią oporu powodującego otwarcie zamka. Porcja mieszanki wylewa się z pojemnika do wnętrza betonu, co zmniejsza niebezpieczeństwo rozmycia rozładowywanej porcji. Jednakże w praktyce nie można całkowicie uniknąć wymycia części cementu w czasie rozładowywania mieszanki z pojemnika.
Nie każdy pojemnik otwiera się automatycznie. Niektóre są otwierane z powierzchni wody liną, w innych na dźwignię zamka naciska nurek.
Otwieranie pojemnika sprawia zwykle na budowie najwięcej kłopotów i jest powodem licznych wypadków pogarszających jakość budowli zabetonowanej pod wodą. Dlatego jest konieczne stałe sprawdzanie stanu zamka i jego mechanizmu.
Pojemnik powinien być opuszczany w wodzie powoli, ruchem spokojnym, do zetknięcia się z dnem lub ułożonym na nim betonem. Szczególnie powoli powinno przebiegać zbliżanie pojemnika do miejsca wbudowania mieszanki, wylewanie jej i podnoszenie pustego pojemnika kilka metrów nad świeży beton. Zapobiega to intensywnym ruchom wody przy powierzchni betonu, które go rozmywają. Przestrzeganie tej zasady jest szczególnie ważne, gdy betonowanie odbywa się w wodzie płynącej. Podając mieszankę pojemnikiem można łatwo regulować kształt górnej powierzchni betonu. Nierówności tej powierzchni są zwykle następstwem przelewania się mieszanki betonowej przez wierzch pojemnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *