Betonowanie w płytkiej wodzie

tmp9b72-1

a — zasada betonowania, b — przewarstwienia stwardniałego mleka cementowego stanowiące miejsca potencjalnych pęknięć betonu; 1 — woda głębokości do 80 cm, 2 — niezwiązana mieszanka betonowa, 3 — porcja świeżej mieszanki, 4 — zbocze niezwiązanej mieszanki, 5 — przewarstwienia osłabiające beton, 6 — grodza

Gdy głębokość wody, której nie udaje się wypompować z wykopu jest mniejsza niż 0,7—0,8 m, wtedy zasadą betonowania jest układanie mieszanki betonowej na wierzchu niestwardniałego betonu, wcześniej umieszczonego w wykopie. Wierzch jego warstwy powinien być zawsze utrzymywany powyżej wody. Nowe porcje mieszanki układa się w pobliżu zbocza warstwy (rysunek a). Ich ciężar powoduje, że zapadają … Czytaj dalej ......

System solarny – architektura

Sama obecność systemu wykorzystującego promieniowanie słoneczne, czy rozwiązanie wielu szczegółowych problemów technologicznych, nie stanowi gwarancji dobrej architektury. Ważne jest, by projektanci odkrywali i wykorzystywali wszystkie możliwości drzemiące w tych technologiach, by nadawali im wartość. Architekt powinien umieć transponować zagadnienia technologiczne, konstrukcyjne, użytkowe, społeczne czy nawet ekonomiczne na język wartości (nadawanie wartości nowym tworzonym formom).

Architekci, mając dodatkowy czynnik wzbogacający treść, starają się szukać harmonii między treścią a formą, co jest głównym obiektywnym miernikiem, kryterium artystycznym dzieła architektonicznego.

Prace naukowe i doświadczalne nad sposobami wykorzystania energii słonecznej ciągle trwają, w związku z tym nie można uznać, że rozwój tych technologii już … Czytaj dalej ......

Budowa cokołu pieca kaflowego

cokol piecaCokół jest dolnym ograniczeniem pieca kaflowego, na którym spoczywa cały piec lub jego widoczna powłoka zewnętrzna (piece konwekcyjne/ kominki grzejne). Najłatwiej możemy zbudować cokół z lekkich elementów budowlanych (nie dotyczy to kominka otwartego). Wykonywane są one w różnych formatach. Do wykonania cokołu pieca kaflowego najlepiej nadaje się format o wymiarach 62,5 cm x 25 cm x 10 cm. Górna krawędź cokołu powinna znajdować się 45 cm nad gotową podłoga, to znaczy nad płaszczyzną dywanu, płytek wykładzinowych lub parkietu.

Przykład: Stawiamy swój piec na stropie betonowym. Płyta podłogowa składa się z izolacji o grubości 4 cm, jastrychu o grubości 6 cm … Czytaj dalej ......

Izolacja stropodachu z płyt z wełny mineralnej

Podczas ocieplania dachu od wewnątrz należy stosować między krokwiami płyty miękkie o masie objętościowej 50-60 kg/m³ oraz pod krokwiami płyty półtwarde o masie obj. 80-100 kg/m³. Na stropie części nieprzełazowej poddasza (strop wrożnika) oraz na stropie na jętkach lub kleszczach można stosować materiały miękkie w postaci filców i mat. Aby zapewnić ciągłość termoizolacji poddasza i ścian zewnętrznych, należy ją układać jako warstwę główną na skrajnych połaciach dachowych, zaczynając od stropu (za murłatą) oraz na suficie poddasza, najczęściej w przestrzeni pomiędzy jętkami łub kleszczami. Dla zminimalizowania ucieczki ciepła przez krokiew zaleca się dodatkowo układanie wełny mineralnej w przestrzeni rusztu przeznaczonego do … Czytaj dalej ......