Kotły o obniżonych parametrach – niskotemperaturowe

Kotły o obniżonych parametrach (zwane powszechnie, aczkolwiek błędnie, „niskotemperaturowymi”) są nowoczesnymi konstrukcjami i osiągają sprawność do 96%. Jest to możliwe głównie dzięki mniejszej stracie kominowej (niższa temperatura spalin) i mniejszym stratom ciepła powodowanym wymianą ciepła z otoczeniem (a to za sprawą niższej temperatury wody w kotle). Są one jednocześnie bardzo dobrze zaizolowane cieplnie.

W tego rodzaju kotłach temperatura wody wypływającej z kotła nie przekracza 75°C i może się zmieniać w zależności od zmian temperatury zewnętrznej. Również temperatura spalin jest niższa i wynosi zwykle 120-160°C.Odpowiednie rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne sprawiają, iż w niektórych kotłach, temperatura wody powracającej do kotła może być obniżona (nawet do 40°C przy opalaniu gazem, a do 30°C przy opalaniu olejem) bez niebezpieczeństwa wykroplenia się pary wodnej ze spalin. Zawsze jednak należy utrzymywać jej wartość zgodnie z zaleceniami producenta.

W kotłach o obniżonych parametrach stosowane są m.in. następujące rozwiązania ograniczające wykraplanie się pary wodnej ze spalin:
—    podwójne obiegi wody w kotle, gdzie strumienie wody oddzielone są  specjalnym płaszczem. Mała objętość wody w strefie przylegającej do komory spalania (tzw. obieg pierwotny) szybko się ogrzewa, a potem następuje jej mieszanie z wodą obiegu wtórnego;
—    zastosowanie dwuwarstwowych (inaczej biferralnych) powierzchni grzewczych (żeliwo—stal, stal—stal).
Początkowo bardzo mocno nagrzewa się płaszcz komory spalania, który wskutek promieniowania przekazuje ciepło do ożebrowanej powierzchni żeliwnej (lub stalowej). Jednocześnie spaliny nawrotne, przepływające z dużą prędkością w wąskich kanałach między żebrami, oddają ciepło wodzie kotłowej w wyniku konwekcji. Ten rodzaj rozwiązania nosi nazwę „gorącej komory spalania”.
—    zastosowanie dwu- lub trójwarstwowych płomieniówek, dzięki czemu wzrasta (w porównaniu z płomieniówkami jednowarstwowymi) opór przenikania ciepła ze spalin. Pozwala to zachować na wewnętrznej ściance płomieniówki warunki, w których para wodna się nie wykrapla (przy temperaturze wody omywającej płomieniówkę niższej niż temperatura punktu rosy);

Najnowsze kotły o obniżonych parametrach, z uwagi na swoją budowę, nie mają żadnych ograniczeń co do wysokości temperatury wody powracającej do kotła, a dodatkowe zabezpieczenia znajdują się w obrębie kotła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *