Renowacja okien z drewna mahoniowego i sosnowego

Okna z drewna mahoniowego pomalowano ciemnym lakierem. W trakcie eksploatacji w dolnej strefie okien pojawiły się silne zmurszenia. Okna mają być ponownie malowane na ciemno. Proszę wymienić niezbędne czynności.
Czynności te są następujące:
1)    zeszlifowanie zmurszałej warstwy drewna oraz zniszczonego lakieru;
2)    dokładne oszlifowanie drewna w miejscach uszkodzonych;
3)    dokładne oczyszczenie podłoża;
4)    pomalowanie podkładowe odsłoniętego drewna środkiem zabezpieczającym;
5)    pomalowanie powierzchni zagruntowanych farbą impregnującą;
6)    pomalowanie całej powierzchni farbą alkidowa tworzącą powłokę grubowarstwową;
7)    pomalowanie nawierzchniowe farbą alkidową tworzącą powłokę grubowarstwową.

Dlaczego okien pokrytych lakierem dyspersyjnym nie można malować lakierem alkidowym?
Lakiery dyspersyjne są termoplastyczne, miękną zatem pod działaniem … Czytaj dalej ......

Kotły żeliwne

kotly zeliwne Kotły żeliwne: a) schemat budowy kotła z gazowym palnikiem atmosferycznym (jedno-ciągowy), b) przykładowy człon kotła z palnikiem nadmuchowym (trój ciągowy)

Kotły żeliwne charakteryzuje budowa członowa. Wszystkie środkowe człony są takie same i po złożeniu tworzą przestrzeń komory spalania i układ przewodów spalinowych wewnątrz kotła. Każdy z członów ma wewnątrz przestrzeń do przepływu wody. Różne są natomiast człony: przedni i tylny, przy ustawieniu członów jeden za drugim (kotły olejowe i gazowe z palnikami nadmuchowymi) lub boczne — przy ustawieniu członów obok siebie (kotły gazowe z palnikami atmosferycznymi).

Mniejsze jednostki kotłowe składane są u dostawcy i w całości dostarczane do odbiorcy. Większe … Czytaj dalej ......