Renowacja okien z drewna mahoniowego i sosnowego

Okna z drewna mahoniowego pomalowano ciemnym lakierem. W trakcie eksploatacji w dolnej strefie okien pojawiły się silne zmurszenia. Okna mają być ponownie malowane na ciemno. Proszę wymienić niezbędne czynności.
Czynności te są następujące:
1)    zeszlifowanie zmurszałej warstwy drewna oraz zniszczonego lakieru;
2)    dokładne oszlifowanie drewna w miejscach uszkodzonych;
3)    dokładne oczyszczenie podłoża;
4)    pomalowanie podkładowe odsłoniętego drewna środkiem zabezpieczającym;
5)    pomalowanie powierzchni zagruntowanych farbą impregnującą;
6)    pomalowanie całej powierzchni farbą alkidowa tworzącą powłokę grubowarstwową;
7)    pomalowanie nawierzchniowe farbą alkidową tworzącą powłokę grubowarstwową.

Dlaczego okien pokrytych lakierem dyspersyjnym nie można malować lakierem alkidowym?
Lakiery dyspersyjne są termoplastyczne, miękną zatem pod działaniem promieniowania słonecznego. Lakiery alkidowe nie są termoplastyczne i dają twardszą powłokę. Po położeniu sztywnej powłoki z takiego lakieru na termoplastycznej powłoce z lakieru dyspersyjnego na wierzchniej powłoce mogą się tworzyć rysy.

Na pomalowanych na biało oknach z drewna sosnowego w dolnej części odpada farba. Stwierdzono też ubytki materiału uszczelniającego. Okna mają być ponownie malowane na biało. Proszę wymienić niezbędne czynności Czynności te są następujące:
1) zmycie starej powłoki zmywaczem ługowym, dokładne spłukanie czystą wodą, usunięcie uszkodzonych materiałów uszczelniających;
2) zagruntowanie środkiem do zabezpieczania drewna;
3) pomalowanie lakierem alkidowym;
4) uzupełnienie brakujących elementów uszczelniających, okito-wanie okna;
5) powtórne pomalowanie lakierem alkidowym do okien;
6) pomalowanie nawierzchniowe lakierem alkidowym.

Dobierając środek do zmycia starej powłoki założono, że była ona również wykonana z lakierów alkidowych. Jeśli jest konieczne zmycie lakieru dyspersyjnego, powinno się zastosować zmywacz rozpuszczalnikowy. Nowe malowanie będzie wykonane lakierami alkidowymi, trwalszymi i dającymi powłokę o lepszych właściwościach niż można uzyskać, malując lakierami dyspersyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *