Materiały izolacji cieplnej stropodachu

Duża ilość nowych materiałów oferowanych na rynku budowlanym zmusza projektantów i wykonawców do ich właściwego wyboru. Właściwy dobór materiałów na stropodach stromy oraz ich właściwy montaż daje gwarancję uzyskania wymaganych walorów eksploatacyjnych oraz umożliwia zwiększenie trwałości całej konstrukcji dachu i zarazem całego budynku.

Materiały stosowane do izolacji cieplnej konstrukcji dachu poddaszy mieszkalnych wpływają na zmniejszenie przepływu ciepła z wnętrza mieszkalnego na zewnątrz budynku w okresie grzewczym oraz umożliwiają utrzymanie tzw. temperatury komfortu, wymaganej dla pomieszczeń mieszkalnych w okresie zimowym.

Właściwe zaizolowanie termiczne stropodachu poddasza mieszkalnego wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na energię zużywaną na ogrzewanie budynku i tym samym zmniejsza koszty jego eksploatacji. Podczas prowadzenia robót izolacyjnych dachów poddaszy mieszkalnych ważny jest właściwy dobór materiału termoizolacyjnego dostosowanego do rodzaju konstrukcji stropodachu. Inny materiał stosuje się do izolacji stropodachu wykonywanego na krokwiach, inny do izolacji usytuowanej między krokwiami, a jeszcze inny do izolacji wstępnej pod krokwiami. Inaczej też wyglądają roboty budowlane i konstrukcja stropodachu w nowo wznoszonym budynku, a inaczej podczas przebudowy poddasza i konstrukcji dachu. Mając powyższe na uwadze, .w celu ułatwienia doboru materiału termoizolacyjnego do ocieplenia stropodachu, w tablicy przedstawiono przegląd materiałów, z uwzględnieniem ich cech mechanicznych, z podziałem na następujące grupy:
*    materiały izolacyjne w rolach,
*    materiały miękkie i półsztywne – maty izolacyjne,
*    sztywne płyty izolacyjne – bez okładzin, z okładzinami.

Najistotniejsze jednak dla praktyki jest wyszczególnienie i zestawienie w tablicy wybranych cech fizycznych materiałów, a zwłaszcza współczynnika przewodności cieplnej materiału λ mającego bezpośredni wpływ na opór przepływu ciepła R przez dany materiał.

Materiały izolacji cieplnej stropodachów poddaszy mieszkalnych

Lp. Rodzaj i nazwa materiału łub wyrobu termoizolacyjnego Masa

objętościowa

[kg/m3]

Współczynnik przewodności cieplnej λ [W/(m K)]
1 Materiał)’ luźne: wióry drzewne luzem 150 0,07-0,08
trociny, wióry ubijane 300 0,09-0,12
odpady syntetyczne przemysłu włókienniczego 60-180 0,058 — 0,097
2 Filce i maty:

filce z wełny mineralnej

40 0,045
maty z wełny miner, na tekturze lub welonie szklanym 50 0,045
3 Płyty bez okładzin: płyty z trzciny pospolitej 250 0,07-0,10
płyty wiórkowo-cementowe (suprema) 450 0,14-0,16
płyty pilśniowe porowate 300 0,06
płyty 2 wełny mineralnej (miękkie) 50 – 80 0,045
płyty z wełny mineralnej (twarde) 100 – 160 0,042
płyty ze styropianu 15-40 0,040
płyty z poliuretanu 30 – 50 0,025
4 Płyty ze styropianu z okładzinami: PW11/A okładziny z papy asfaltowej
PWl/A-1 okładziny ze sklejki sosnowej
PW2/A-1 okładziny z twardej płyty pilśniowej
PI2W z jedną okładziną wiórowo- cementową _
PI3W z dwiema okładzinami wiórowo-cement. _ _
styrobloki z jednostronną okładziną ochronną z zaprawy cementowej _

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *