Renowacja elewacji drewnianych

Na elewację budynku będzie nakładane nowe szalowanie z drewna świerkowego. Proszę wymienić roboty malarskie, jakie należy wykonać przed montażem szalowania i po nim.

Przed montażem:
1)    pomalowanie gruntujące ze wszystkich stron przy użyciu środka do zabezpieczania drewna;
2)    pomalowanie ze wszystkich stron lakierem impregnującym;
3)    pomalowanie od strony tylnej lakierem impregnującym lub tworzącym powlokę grubowarstwową.

Po montażu:
1)    zagruntowanie miejsc po cięciach środkiem do zabezpieczania drewna;
2)    pomalowanie miejsc po cięciach lakierem impregnującym;
3)    pomalowanie całej powierzchni lakierem impregnującym;
4)    pomalowanie nawierzchniowe całej powierzchni lakierem impregnującym.

Proszę uzasadnić, dlaczego dla elementów drewnianych o dużej tolerancji wymiarowej malowanie lakierem impregnującym jest na ogól korzystniejsze od malowania lakierem tworzącym powłokę grubowarstwową?
W elementach o dużych tolerancjach wymiarowych częściej się zdarza, że woda przenika do drewna. Z powodu małej grubości, powłoki z lakierów impregnujących stawiają mniejszy opór przenikaniu pary wodnej. Dlatego, powłoka nie odpada zbyt łatwo od podłoża. Poza tym lakiery impregnujące lepiej wnikają w podłoże i czynią bardziej czytelny rysunek słojów drewna.

Okładzinę drewnianą w strefie zewnętrznej pomalowano na ciemno farbą dyspersyjną. Klient reklamuje, że farba w czasie deszczu bieleje. Proszę wyjaśnić przyczynę tego defektu.
Lakiery dyspersyjne zawierają niezbędne w procesie produkcyjnym (jak dla wszystkich produktów dyspersyjnych) substancje wchłaniające wodę, np. eter celulozowy. Substancje te pęcznieją w czasie deszczu. Gromadzenie się wilgoci w powłoce uwidacznia się w postaci białych smug.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *