Dobór materiału termoizolacyjnego stropodachu

Ze względu na położenie termo izolacji względem krokwi dachowych rozróżnia się ułożenie izolacji nad krokwiami, między krokwiami i pod krokwiami. W praktyce większość stropodachów ociepla się materiałami w postaci gotowych płyt ze względu na łatwość i szybkość montażu. Materiały ociepleniowe w postaci luźnych zasypek oraz filce i maty stosowane są rzadziej, tylko w przypadku ocieplenia między krokwiami. Płyty termoizolacyjne różnią się rodzajem materiału, strukturą i cechami fizycznymi.

Spośród płyt wykonywanych z jednego materiału o wyborze rodzaju płyt decydują ich własności fizyczne. Najważniejsze parametry fizyczne stosowane przy doborze płyt to masa objętościowa materiału w [kg/m3] oraz związany z nią współczynnik przewodności cieplnej λ, wyrażony w [W/(mK)], a także paroprzepuszczalność i ognioodporność. Na podstawie porównania własności fizycznych wynika, że im większa masa objętościowa, tym większa wytrzymałość materiału na ściskanie, ścinanie i zginanie. Ponadto ze wzrostem masy objętościowej wzrasta na ogól przewodność cieplna.

W tablicy zestawiono dwa podstawowe materiały do ocieplania stropodachów, stosowane w formie płyt ze styropianu oraz z wełny mineralnej. Ponieważ wraz ze zmianą masy objętościowej zmienia się wytrzymałość płyt, dlatego też na podstawce tablicy można dobrać właściwe płyty w zależności od sposobu ocieplania stropodachu (nad, między, czy pod krokwiami).

Zasada doboru płyt termoizolacyjnych do ocieplania stropodachów skośnych w zależności od masy objętościowej płyt w kg/m³

Rodzaj materiału Położenie płyt ocieplających w stropodachu
nad krokwiami między krokwiami pod krokwiami
Płyty ze styropianu 20 kg/m3 12 kg/m3 * 15 kg/m3 “
Płyty z wełny mineralnej płyty twarde 180 kg/m3 płyty miękkie 50 – 60 kg/m3 płyty półtwarde 80- 100 kg/m3

Uwaga: Masy objętościowe płyt odpowiadają wielkościom podawanym przez producentów materiałów termoizolacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *